Periaatteet

Toiminnan periaatteet

Useiden tutkimusten tuloksina löydetyt kahdeksan yhteisössä toimivaa periaatetta edistävät lasten  ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisevät riskikäyttäytymistä:

 • Oikea tieto oikeaan aikaan
 • Tasapainoinen itsetunto
 • Palautumiskyky (resilienssi)
 • Mielekäs vapaa-ajantoiminta
 • Koulu toimii yhteisönä
 • Vanhempien ja lasten aito vuorovaikutus
 • Palveleva elämänasenne
 • Aikuisten verkostoituminen lasten ja nuorten tueksi

Toiminnan painotukset:

 • lasten ja nuorten toiminta
 • yhteisöllisyys
 • vanhemmuuden tukeminen
 • vapaaehtoistoiminta
 • koulu yhteisöllisyyden keskuksena
 • riskikäyttäytymisen ehkäiseminen
 • kehitysyhteistyöprojektit

Yhteystiedot

Sihteeri

Merja Kinnunen

050 5702854

menna.kinnunen@gmail.com

Puheenjohtaja

Kimmo Ilola

040 5432393050

ilola@sci.fi

Osoite

Ketarantie 4 F 4

33680  TAMPERE

nurminmajakka@gmail.com